Menu Sluiten

Herbezetten Van Regenwaterputten


Herbezetten van regenwaterputten

Door jarenlange slijtage en weersomstandigheden kunnen er lekken en barsten ontstaan in uw septische put of regenput. Vaak zijn deze niet detecteerbaar met het blote oog, maar komen ze aan het licht door water in uw kelder, uw put die leegloopt zonder dat u regenwater heeft gebruikt, geurhinder, verstoppingen en verkleuringen van uw water. Van zodra u onraad “ruikt” is het dus aangeraden om specialisten te laten vaststellen of een putrenovatie noodzakelijk is.

Vele  oude  huizen  bezitten  regenputten  die  niet  meer  in  gebruik  zijn.  Meestal  zijn  het  gemetselde putten met een cementbezetting aan de binnenzijde. Vanuit ecologisch standpunt is het beter een bestaande put te hergebruiken dan een nieuwe put te plaatsen: u verbruikt minder materiaal, minder energie en er is geen grondverzet nodig.

Bij slijtage of veroudering is het herbezetten van regenwaterputten essentieel om verder mogelijk onheil aan je woning te vermijden.

Info over herbezetten van regenwaterputten

Meer info over Herbezetten van regenwaterputten

De herstelling van regenwaterputten en het herbezetten van regenwaterputten heeft tot doel deze opnieuw functioneel waterdicht te krijgen. Om algenvorming te voorkomen is het lichtdicht maken al even belangrijk. Lekkages aan regenwaterputten kunnen door tal van factoren worden veroorzaakt: ouderdom, foutieve plaatsing of slordige aansluiting, betonrot, impact van buitenaf, verzakking, …

Om een kleine samenvatting te geven van hoe een regenput hersteld kan worden: Voor een regenwaterput kan hersteld worden moet deze geledigd worden, waarna de wanden gereinigd moeten worden via hogedruk reiniging. Wanden worden afgeschraapt waar dit nodig is, zodat de vakman naar wettelijke norm de wanden kan herstellen.

Om de afwerking goed te zetten wordt de bodem met waterdichte micro-beton gedicht.

Meer info over herbezetten van regenwaterputten nu op www.antwerpseruimdienst.be.

Tags

Herbezetten Van Putten Antwerpen | Herbezetten Van Putten | Herbezetten Van Regenwaterputten Antwerpen | Herbezetten Van Regenwaterputten | Herstellen Van Putten | Herstellen Van Regenwaterputten | Lekka |